14 March 2010

COLÒNIES INDUSTRIALS


Colònia tèxtil Viladomiu Nou [TV3]
Com era la vida en una colònia? Quins avantatges i inconvenients tenia? Hem anat a Viladomiu Nou (Berguedà) a rememorar aquells temps.

Colònies industrials: la vida a la llera del riu
Conèixer com funcionava una colònia industrial, un món tancat on centenars de famílies treballaven i vivien durant tota la vida sense gairebé sortir-ne. La maquinària de la colònia es movia gràcies a dues fonts d'energia: l'aigua del riu Llobregat i el carbó de les mines de l'Alt Berguedà.

The music for this video is from Dorsey Dixon, the songwriter of Babies In The Mill.
 INDEX taller WATER AND POWER.[+]

No comments:

Post a Comment